คาดว่าหลายๆคนคงเคยได้ยินชื่อ สมาคมประชาชาติแห่งเอเชียตะวันออกเฉียใต้ (Association of South East Asian Nations) หรืออาเซียน เป็นกลุ่มองค์การความร่วมมือทางเศรษฐกิจในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ซึ่งสิ่งหนึ่งที่จะเกิดขึ้นในอีกไม่กี่ปีข้างหน้านั้นก็คือ การตั้งเขตเศรษฐกิจอาเซียนในปี พ.ศ. 2563 ทำให้มีความร่วมมือทางเศรษฐกิจร่วมกัน การขจัดภาษีการค้า สร้างมาตรฐานด้านการสินค้า และกฎเกณฑ์ทางเทคนิค ที่จริงแล้วเขตการค้าเสรีระหว่างประเทศในภูมิภาคเอเชียได้เกิดขึ้นในประเทศไทยสักระยะหนึ่งแล้ว จึงไม่น่าเป็นห่วงสำหรับเศรษฐกิจในประเทศ ทั้งเศรษฐกิจรายเล็กและรายใหญ่ แต่ในทางตรงกันข้ามการเปิดเขตเสรีเป็นการเพิ่มมูลค่าการส่งออกสินค้าไปยังไปประเทศในภูมิภาคอื่นๆทั่วโลก เนื่องจากว่าผลิตภัณฑ์ในภูมิภาคเอเชียตะวันอกเฉียงใต้มีความใกล้เคียงกัน ส่วนหนึ่งมาจากภูมิภาคนี้ตั้งอยู่ในเส้นศูนย์สูตร จึงมีความเหมาะสมในการเพราะปลูก อาจเรียกได้ว่าเป็นครัวที่สำหรับของโลกก็ไม่ว่าได้ เพราะเราสามารถเป็นผู้กำหนดราคาสินค้าร่วมกัน ทำให้เศรษฐกิจในภูมิภาคนี้เป็นไปแนวทางเดียวกัน เมื่อมีการก่อตั้งเศรษฐกิจและมีความร่วมมือกันในด้านต่างๆแล้ว เราสามารถกำหนดขอบเขต แนวทางในการเดินหน้าไปสู่ระดับโลกได้ ไม่ว่าสิ่งที่จะเิกิดขึ้นภายในปี พ.ศ. 2563 จะเป็นอย่างไร สิ่งหนึ่งที่เราทำได้คือทำทุกๆวันให้เต็มที่และรู้ค่าทุกวินาทีที่ใช้ไป

Comment

Comment:

Tweet